IF32 - Trænemøde / Opstart
Tidspunkt
25.08.2020 kl. 19.00 - 25.08.2020 kl. 22.00
Sted
Glostrup Hallen
Mødested
Mødelokale 1+2 +3 på 1. sal kl. 18.55
Beskrivelse
Hej
 
Her kommer så dagsordenen til træner opstarts mødet tirsdag den 25. august 2020 kl. 19.00 i Glostrup Hallens mødelokale 1-3 (1. sal)
 
De af Jer der har nøgler og brik SKAL huske at med bringe dem, da vi i år foretager en kontrol/justering af hvem der har nøgler og hvem der skal have et sæt nøgler.
 
 
 
IF32 Glostrup Gymnastikafdeling
Dagsorden til trænermøde
Dagsorden
1. Velkomst og præsentationsrunde
 
2. Nyt fra bestyrelsen
    2.1         Lidt om træner rollen, (se trænerhåndbogen, gode råd, side 11) og de krav bestyrelsen stiller                                                  Erik R.
    2.2         Evaluering af kommunikations snakken fra sidste år.                                                                                                                 Erik R.
 
3. Den kommende sæson
     3.1       Afkrydsningslister (se trænerhåndbogen side 6)                                                                                                                          Erik B.
     3.2       Udlevering af Velkomstfolder til forældrene. Træner- og hjælpetrænerhåndbøgerne udleveres til nye træner/hjælpetrænere.
                 Aktivitetskalender, træner- og bestyrelsesliste fremsendes via mail                                                                                            Tommy
 
4. Nyt fra ungdomsformanden
    4.1       Gymnastik relateret Førstehjælpskursus.                                                                                                                                       Svend
    4.2       Kursustilbud se: GymDanmark: http://www.gymdanmark.dk/kalender DGI: https://www.dgi.dk/arrangementer                      Svend
    4.3       Lokaler – bestilling eller ændringer - Aflysninger (de kendte dags dato)                                                                                     Svend
 
5. Nyt om arrangementer
   5.1      GymCamp den 7. og 8. november 2020 / Evt. weekendtur 2021
              - Nedsættelse af udvalg                                                                                                                                                                   Vivian
   5.2      T-shirt og/eller dragter
             - Nedsættelse af udvalg                                                                                                                                                                     Tommy
 
6. Nyt fra kasseren
   6.1     Kontrakter – samt opdatering af oplysninger i klubmodul                                                                                                                John & Pia
   6.2     Orientering om: Løn via Danløn (+feriepenge) og Danløn Apps Skattekort Børneattester                                                              John & Pia
7. Valg af træner repræsentant(er) til bestyrelsen
            Nuværende: Kimmie Lyppert & Emil Bendtved                                                                                                                                Tommy
 
8. Emner ved borde
   8.1    Klubmodul Apps                                                                                                                                                                                 Erik B.
   8.2    Nøgler / Kurser                                                                                                                                                                                   Svend
   8.3    Kontrakter                                                                                                                                                                                           John & Pia
   8.4    Ny indkøb af rekvisitter?                                                                                                                                                                    Tommy
   8.5    Der skal tages billeder til hjemmesiden                                                                                                                                              Erik B.
   8.6    Nye t-shirts til træner og bestyrelse                                                                                                                                                    Vivian
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
IF32 Glostrup Gymnastikforening