Administrationen/Administrationen

Søndag
1
2
3
4
5
6
12.00PAS 901 DFH 902ÆRE 903 ADM 999ADM 995TTT 904

Glostrup Hallen/Sportshal 1 og Træningssal 1

Onsdag
1
9.00GMM 703
9.15 445.-
9.30
9.45
Fredag
1
9.00HJM 704
9.15 210.-
9.30
9.45

Glostrup Hallen (mødelokale 1+2)/Voksen gymnastik

Tirsdag
1
2
17.00YOG 701  
17.15 495.- 
17.30 
17.45 
18.00 
18.15 

Skovvangskolen/TeamGym, serietræning

Tirsdag
1
2
17.00TGM 404  
17.15 4320.- 
17.30 
17.45 
18.00TGM 402 
18.15 4680.- 
18.30 
18.45 
19.00 
19.15 
19.30TGM 403  
19.45 4680.- 
20.00 
20.15 
20.30 
20.45 

Søndervanghallen Glostrup/Gymnastik SH

Mandag
1
2
3
4
5
6
7
16.15 SRD 101      
16.30TGM 401  343.-     
16.45 2250.-     
17.00     
17.15     
17.30      
17.45      
18.00TGM 402TGM 403 TGM 404    
18.15 4680.- 4680.- 4320.-   
18.30    
18.45    
19.00    
19.15    
19.30    
19.45    
20.00    
20.15    
20.30       
20.45       
Tirsdag
1
2
3
4
5
6
7
16.15       
16.30SRX 102       
16.45Udsolgt      
17.00      
17.15      
17.30SRX 103      
17.45 Venteliste     
18.00      
18.15      
18.30 SRX 104     
18.45  365.-    
19.00      
19.15      
19.30  SRX 105    
19.45   365.-   
20.00      
20.15      
20.30      
20.45      
Torsdag
1
2
3
4
5
6
7
16.15       
16.30TGM 401 RDS 106      
16.45 2250.- 327.-     
17.00     
17.15     
17.30      
17.45      
18.00TGM 402TGM 403 TGM 404    
18.15 4680.- 4680.- 4320.-   
18.30    
18.45    
19.00    
19.15    
19.30    
19.45    
20.00    
20.15    
20.30       
20.45       

Vestervangskolen 1/Rope skipping

Mandag
1
2
3
4
5
16.30     
16.45     
17.00     
17.15     
17.30RST 501 RST 502    
17.45 3300.- 3900.-   
18.00RST 503 RST 504  
18.15 4160.- 5370.- 
18.30 
18.45 
19.00  
19.15  
19.30   
19.45   
20.00   
20.15    
20.30    
20.45    
Onsdag
1
2
3
4
5
16.30RST 501 RST 502    
16.45 3300.- 3900.-   
17.00   
17.15   
17.30   
17.45   
18.00 RST 503 RST 504  
18.15  4160.- 5370.- 
18.30   
18.45   
19.00   
19.15   
19.30   
19.45   
20.00   
20.15    
20.30    
20.45    

Vestervangskolen 2/Rope skipping

Lørdag
1
2
3
4
9.00RST 503 RST 504   
9.15 4160.- 5370.-  
9.30  
9.45  
10.00  
10.15  
10.30  
10.45  
11.00  
11.15  
11.30  
11.45  
12.00   
12.15   
12.30   
12.45   
Søndag
1
2
3
4
9.00RST 501 RST 502   
9.15 3300.- 3900.-  
9.30  
9.45  
10.00  
10.15  
10.30  
10.45  
11.00  
11.15  
11.30  
11.45  
12.00  
12.15  
12.30  
12.45  

Vestervangskolen 3/Gymnastik og motion

Mandag
1
2
16.00FAM 201
16.15Udsolgt
16.30
16.45FAM 202
17.00 Venteliste
17.15
17.30  
17.45  
18.00  
18.15  
18.30  
18.45  
19.00  
19.15  
19.30  
19.45  
20.00  
Tirsdag
1
2
16.00  
16.15LS1 203
16.30 263.-
16.45
17.00LS2 204
17.15 263.-
17.30
17.45  
18.00  
18.15  
18.30  
18.45  
19.00  
19.15  
19.30  
19.45  
20.00  
Onsdag
1
2
16.00  
16.15  
16.30  
16.45SJB 205
17.00 327.-
17.15
17.30
17.45  
18.00  
18.15  
18.30  
18.45  
19.00  
19.15  
19.30  
19.45  
20.00  
Torsdag
1
2
16.00FAM 206
16.15 263.-
16.30
16.45SRX 207
17.00 Venteliste
17.15
17.30
17.45SRX 208
18.00 327.-
18.15
18.30
18.45PAR 209  
19.00 365.- 
19.15 
19.30 
19.45 
20.00