Velkommen til IF32 Glostrup Gymnastikforening
 

– Vi er klar til sæson 2020-2021 –

Program 2020-2021
Her kan du læse om alle hold. Vi byder i år på familie- og børnehold, sjippehold for både børn og voksne, spring/rytmehold, parkour, konkurrencehold og også et alsidigt udvalg af voksen- og seniorhold, med mulighed for både mindful, rytmisk og funktionel træning.
Tilmelding er nu åben for alle  
Vi glæder os til at byde velkommen på holdene fra 31. august
 
  

Ændringer i bestyrelsen efter generalforsamling 2020

Årets generalforsamling blev afholdt d. 11. juni efter tre næsten tre måneders forsinkelse.
Vi hørte formandens beretning, regnskabet blev forelagt og godkendt, og så var der valghandling.
På valg var:
Valg af formand for 2 år: Erik Rybtke – villig til genvalg - Valgt
Valg af sekretær for 2 år: Vivian Fink – villig til valg - Valgt
Valg af kasserer for 1 år: John Frimann afgår uden for tur – forslag: Pia Christiansen – Pia Christiansen valgt for et år. John Frimann fortsætter i bestyrelsen til og med august 2020.
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år – på valg var:
Erik Borup Hansen – villig til genvalg – Valgt
Anita Lynge Bentved – villig til genvalg – Valgt
Pia Christiansen – villig til genvalg – valgt som kasserer. Posten er dermed vakant
Catharina Kruhøffer Viekær – ønsker ikke genvalg. Posten er dermed vakant
 
Er du interesseret i en af de vakante poster? Så kontakt bestyrelsesformand Erik Rybtke og hør mere.
Vi evaluerer hvert år vores arbejdsopgaver i bestyrelsen, så alle bestyrelsesmedlemmer har opgaver, der passer til kompetencer, tid og lyst

Årets træner 2019-2020

 

Årets træner 2019-2020
Emil Lynge Bentved 

Da vi jo ikke kunne kåre årets træner ved opvisningen, som vi plejer, måtte utraditionelle metoder tages i brug. Så Emil blev overrasket af medlemmer af bestyrelsen og et par trænerkolleger, der kom hjem i haven og overrakte pokal og blomster sammen med de hædrende ord fra foreningens formand.