Formand
Erik Theil Rybtke
Præsentation
mail
 • Hovedbestyrelsesmøder
 • Beretning
 • Programansvarlig
 • Ansættelse af nye trænere 
Mails besvares indenfor 5 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.
 
Telefon 40 78 36 44
Bemærk: vi henstiller til at der kun ringes mellem 19-21
 
 
Se hele beskrivelsen
Sportsleder/næstformand
Tommy Karlsson
Præsentation
Mails besvares indenfor 5 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne. 
 • Brugerbestyrelse
 • Ansigt til træninger
 • Træneraftaler
Telefon 43 43 24 80
Bemærk: vi henstiller til at der kun ringes mellem 18-20
 
 
Se hele beskrivelsen
Økonomisk ansvarlig / Kasserer
John Frimann
Præsentation
mail
 • Lønadministration
 • Indmeldelser, kontant betalinger
 • Regnskab og budget
 • Ansættelseskontrakter
 • Børneattester
 • Ansøgning om kursusrefusion overfor kommunen
 • Lokaler i kommunen
 • IF32 Gymnastiks repræsentant i GSI
 
Mails besvares indenfor 3 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.
 
Telefon 42 54 00 30
 
Se hele beskrivelsen
Uddannelsesansvarlig / Ungdomsformand
Svend Heesche-Andersen
Præsentation
Mails besvares indenfor 5 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne. 
 
Jeg har dyrket gymnastik siden 1957.
Jeg startede på spring/rytme mix i 1979 i IF32 og har været træner i IF32 Glostrup Gymnastikforening siden 1980, hvor jeg startede som træner for børne- og ungdomsspringhold. Siden også voksen-motionshold.
Igennem min tid i klubben har jeg også haft forskellige opgaver i bestyrelsen - lige fra trænerrepræsentant over formand, sekretær, og nu uddannelsesansvarlig/ungdomsformand.

Arbejdsopgaver:
 • Kontakt til GymDanmark og DGI
 • Kursustilmeldinger / uddannelsesadministration
 • Ansvarlig v. trænermøder – trænerarrangementer
 • Ansvarlig for førstehjælpskurser
 • Mentoransvarlig / hjælpetrænere / nye trænere
Telefon 2120 5829
Bemærk: Vi henstiller til at der kun ringes mellem 18-20
Se hele beskrivelsen
Medlemsadministrator
Erik Borup Hansen
Præsentation
mail
 • Hjemmeside set-up
 • Flytninger mellem hold
 • Ventelistehåndtering
 • Klubmodul
Mails besvares indenfor 2 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.
 
Telefon 23 20 27 44
Bemærk: vi henstiller til at der kun ringes mellem 18-20
 

 
Se hele beskrivelsen
Kommunikationsansvarlig
Anita Lynge Bentved
Præsentation
mail
Se hele beskrivelsen
PR-ansvarlig
Vivian Fink
Præsentation
mail
 • Opdatering af trænerhåndbog
 • Kontakt til skoler
 • Udlevering af nøgler til trænere
Telefon 30 82 45 83
Bemærk: vi henstiller til at der kun ringes mellem 18-20
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Pia Christiansen
Præsentation
mail
Se hele beskrivelsen
Trænerrepræsentant i bestyrelsen
Catharina Kruhøffer Viekær
Præsentation
mail
Se hele beskrivelsen
Kimmie Lyppert
Præsentation
mail
Se hele beskrivelsen