Formand
Erik Theil Rybtke
Præsentation
Bemærk: vi henstiller til at der kun ringes fra 19 til 21
Mails besvares indenfor 5 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.
 • Kommuneansøgninger / bekræftelser
 • Fundraising
 • Hovedbestyrelsesmøder
 • Beretning
 • Eksterne indbydelser
 • Programansvarlig
 • Underskrift på ansøgninger
 • Træneraftaler
 • Kontakt til Rope Skipping
 • Artikler til Folkebladet
Se hele beskrivelsen
Sportsleder/næstformand
Tommy Karlsson
Præsentation
43432480
Bemærk: vi henstiller til at der kun ringes fra 18 til 20 
Mails besvares indenfor 5 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.
 • Træneraftaler
 • Brugerbestyrelse
 • Fordelingsudvalg
 • ”Ansigt” til træninger (coaching trænere) (synlighed medlemmer)
 • Ansættelse af nye trænere
 • Kontakt til TeamGym og breddespring
 • Ansøgninger fra trænere om redskaber m.m.
 • Indkøb, vedligeholdelse og reparation af redskaber
Se hele beskrivelsen
Økonomisk ansvarlig / Kasserer
Vivian Fink
Præsentation
30824583
Bemærk: vi henstiller til at der kun ringes fra 18 til 20 
Mails besvares indenfor 3 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.
 
•Henvendelse om opgaver, der ikke er forankret hos andre i bestyrelsen
•Mødeindkaldelser
•Dagsorden bestyrelsesmøder
•Lægge dokumenter på Klubmodul (bestyrelsesarkiv)
•Referater
•Indkomne forslag til behandling i bestyrelsen/blandt bestyrelsens medlemmer
•Indkaldelse til generalforsamling
•Årshjul

Mail: sekretaer@if32gymnastik.dk 
Se hele beskrivelsen
Uddannelsesansvarlig / Ungdomsformand
Svend Heesche-Andersen
Præsentation
Bemærk: Vi henstiller til at der kun ringes fra 18 til 20 
Mails besvares indenfor 5 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne. 
 
•Kontakt til DGI, herunder kontaktoplysninger overfor DGI
•Ansigt mod DGI – ”hvad rører sig”
•Kontakt til GymDanmark (DGF), herunder kontaktoplysninger overfor DGF
•Kursustilmeldinger / uddannelsesadministration
•Eksterne opvisninger, udsendelse, tilmelding og administration
•Ansvarlig trænermøder – trænerarrangementer
•Førstehjælpskursus (ved sæsonstart)
•Medarbejderudviklingssamtaler
•Mentor ansvarlig/hjælpetrænere/nye trænere/unge trænere
•Kontakt til TeamGym og breddespringhold, 101+102+103+104+105+207+208
•Lokalefordelingsplan (input fra sportslig ansvarlig) / GI
•Lokaler til ekstra træning + arrangementer / GI
•Ansøgning om lokaler til bestyrelsesmøder / GI
•Aflysning af træning fra kommunen / skoler / GI
•Repræsentant i GSI

Mail: ungdom@if32gymnastik.dk 
 
Jeg har dyrket gymnastik siden 1957.

 Jeg startede på spring/rytme mix i 1979 i IF32 og har været træner i IF32 Glostrup Gymnastikforening siden 1980, hvor jeg startede som træner for børne- og ungdomsspringhold. Siden også voksen-motionshold. Igennem min tid i klubben har jeg også haft forskellige tillidsposter i bestyrelsen - lige fra trænerrepræsentant over formand, sekretær, og nu uddannelsesansvarlig/ungdomsformand.

Se hele beskrivelsen
Medlemsadministrator
Erik Borup Hansen
Præsentation
Bemærk: vi henstiller til at der kun ringes fra 18 til 21
Mails besvares indenfor 2 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.  
 • Hjemmeside set-up (trænerliste, bestyrelsesliste etc.)
 • Udtræk af lister m.v. til trænere, kommune
 • Udmeldelser
 • Årets program (opsætning ny sæson på hjemmesiden)
 • Flytninger mellem hold
 • Ventelistehåndtering
 • Oprettelse af events på hjemmesiden
 • Indsendelse af aktivitetstimer/tilskud Glostrup kommune
 • CFR indberetning (medlemstal)
 • Aflysning af træning fra trænere
 • Klubmodul ansvarlig
Se hele beskrivelsen
Sekretær
Vivian Fink
Præsentation
30824583
Bemærk: vi henstiller til at der kun ringes fra 18 til 20 
Mails besvares indenfor 3 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.
 
•Henvendelse om opgaver, der ikke er forankret hos andre i bestyrelsen
•Mødeindkaldelser
•Dagsorden bestyrelsesmøder
•Lægge dokumenter på Klubmodul (bestyrelsesarkiv)
•Referater
•Indkomne forslag til behandling i bestyrelsen/blandt bestyrelsens medlemmer
•Indkaldelse til generalforsamling
•Årshjul

Mail: sekretaer@if32gymnastik.dk 
Se hele beskrivelsen
Kommunikationsansvarlig
Anita Lynge Bentved
Præsentation
23484670
Mails besvares indenfor 5 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.
 • Opdatering af trænerhåndbog
 • Opdatering af hjælpetrænerfolder
 • Opdatering af ”velkomstfolder” (forældre)
 • Hjemmesiden – forside (Indhold)
 • Korrekturlæsning efter behov
 
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Kimmie Lyppert
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Arrangementsansvarlig
Malene Arvid
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Trænerrepræsentant i bestyrelsen
Cecilie Kondrup Karlsson
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Emil Lynge Bentved
Præsentation
24788082
Efter selv at have været aktiv gymnast siden jeg var 1½ år gammelt, valgte jeg før 2013-14-sæsonen at bytte pladsen som gymnast ud med en plads på sidelinjen. Først som hjælpetræner for både spilopperne og de mindste rytme/spring hold. Som årene er gået har jeg fået mere og mere ansvar.
Nu er jeg en ledende del af nogle fede trænerteams fordelt på mine forskellige hold. Jeg var også med til at arrangere og afvikle GymCamp sæson 2018-2019.

Mail: emil.bentved@gmail.com
Se hele beskrivelsen