Formand
Erik Theil Rybtke
Præsentation
Telefon 40 78 36 44
Bemærk: vi henstiller til at der kun ringes fra 19 til 21
Mails besvares indenfor 5 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.
 • Kommuneansøgninger / bekræftelser
 • Fundraising
 • Hovedbestyrelsesmøder
 • Beretning
 • Eksterne indbydelser
 • Programansvarlig
 • Underskrift på ansøgninger
 • Træneraftaler
 • Kontakt til Rope Skipping
 • Artikler til Folkebladet 
Se hele beskrivelsen
Sportsleder/næstformand
Tommy Karlsson
Præsentation
Telefon 43 43 24 80
Bemærk: vi henstiller til at der kun ringes fra 18 til 20 
Mails besvares indenfor 5 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.
 • Træneraftaler
 • Brugerbestyrelse
 • Fordelingsudvalg
 • ”Ansigt” til træninger (coaching trænere) (synlighed medlemmer)
 • Ansættelse af nye trænere
 • Kontakt til TeamGym og breddespring
 • Ansøgninger fra trænere om redskaber m.m.
 • Indkøb, vedligeholdelse og reparation af redskaber
 
Se hele beskrivelsen
Økonomisk ansvarlig / Kasserer
John Frimann
Præsentation
mail
Telefon 42 54 00 30
Mails besvares indenfor 3 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.
 • Lønadministration, herunder feriepenge
 • Operationel etablering af kontraktforhold i lønsystemet
 • Manuel liste med tilmelding til hold (undtagelsesvis)
 • Betalingsaftaler, betalinger kontant + bank
 • Engangsvederlag (gavekort/bestyrelse)
 • Refusion udlæg trænere/bestyrelse
 • Betaling af fakturaer
 • Regnskab, herunder Årsrapporten
 • Budget
 • Udfærdige nye ansættelseskontrakter
 • Børneattester
 • Ansøgning om kursusrefusion overfor kommunen
 • Ansøgninger om tilskud hos Gl. Drenge og GSI
 • Mødeindkaldelser (sekretær)
 • Dagsorden bestyrelsesmøder (sekretær)
 • Lægge dokumenter på Klubmodul (bestyrelsesarkiv) (sekretær)
 • Indkomne forslag til behandling i bestyrelsen/blandt bestyrelsens medlemmer (sekretær)
 • Indkaldelse til generalforsamling (sekretær)
 • Bestilling og administration af T-shirts
 • Bestilling og administration af opvisningsdragter
 • Kontakt til Intersport / tøj leverandør
 • Kontakt til Rope Skipping
Se hele beskrivelsen
Uddannelsesansvarlig / Ungdomsformand
Svend Heesche-Andersen
Præsentation
Telefon 21 20 58 29
Bemærk: Vi henstiller til at der kun ringes fra 18 til 20 
Mails besvares indenfor 5 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne. 
 • Kontakt til DGI, herunder kontaktoplysninger overfor DGI
 • Ansigt mod DGI – ”hvad rører sig”
 • Kontakt til GymDanmark (DGF), herunder kontaktoplysninger overfor DGF
 • Kursustilmeldinger / uddannelsesadministration
 • Eksterne opvisninger, udsendelse, tilmelding og administration
 • Ansvarlig trænermøder – trænerarrangementer
 • Førstehjælpskursus (ved sæsonstart)
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Mentor ansvarlig/hjælpetrænere/nye trænere/unge trænere
 • Kontakt til TeamGym og breddespringhold, 101+102+103+104+105+207+208
 • Mærkedage
 • Lokalefordelingsplan (input fra sportslig ansvarlig) / GI
 • Lokaler til ekstra træning + arrangementer / GI
 • Ansøgning om lokaler til bestyrelsesmøder / GI
 • Aflysning af træning fra kommunen / skoler / GI
 • Repræsentant i GSI 
Jeg har dyrket gymnastik siden 1957.
Jeg startede på spring/rytme mix i 1979 i IF32 og har været træner i IF32 Glostrup Gymnastikforening siden 1980, hvor jeg startede som træner for børne- og ungdomsspringhold. Siden også voksen-motionshold. Igennem min tid i klubben har jeg også haft forskellige opgaver i bestyrelsen - lige fra trænerrepræsentant over formand, sekretær, og nu uddannelsesansvarlig/ungdomsformand.
Se hele beskrivelsen
Medlemsadministrator
Erik Borup Hansen
Præsentation
Telefon 23 20 27 44
Bemærk: vi henstiller til at der kun ringes fra 18 til 21
Mails besvares indenfor 2 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.  
 • Hjemmeside set-up (trænerliste, bestyrelsesliste etc.)
 • Udtræk af lister m.v. til trænere, kommune
 • Udmeldelser
 • Årets program (opsætning ny sæson på hjemmesiden)
 • Flytninger mellem hold
 • Ventelistehåndtering
 • Oprettelse af events på hjemmesiden
 • Indsendelse af aktivitetstimer/tilskud Glostrup kommune
 • CFR indberetning (medlemstal)
 • Aflysning af træning fra trænere
 • Klubmodul
 • Tegning af annoncer til hjemmeside 
Se hele beskrivelsen
Kommunikationsansvarlig
Anita Lynge Bentved
Præsentation
mail
Mails besvares indenfor 5 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.
 • Opdatering af trænerhåndbog
 • Opdatering af hjælpetrænerfolder
 • Opdatering af ”velkomstfolder” (forældre)
 • Hjemmesiden – forside (Indhold)
 • Referater 
 • Facebook 
 • Instagram 
Se hele beskrivelsen
PR-ansvarlig
Vivian Fink
Præsentation
mail
Telefon 30 82 45 83
Bemærk: vi henstiller til at der kun ringes fra 18 til 20 
Mails besvares indenfor 3 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.
 • Årshjul
 • Aktivitetskalender
 • Aktivitetskalender til trænerne om arrangementer, ferier og lign.
 • Udarbejdelse af annoncer efter nye medlemmer til bestyrelsen
 • Udarbejdelse af annoncer efter nye trænere (evt. sammen med ungdomsleder)
 • Udarbejdelse af flyers og sedler
 • Kontakt til skoler
 • Alarmer (aftaler med vagtselskab)
 • Nøgleudlevering til trænere fra kommune
 • Indrykning af annoncer generelt 
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Pia Christiansen
Præsentation
mail
Telefon 40 32 65 96
Bemærk: vi henstiller til at der kun ringes fra 18 til 20
Mails besvares indenfor 3 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.
 • Tovholder på arrangementer
 • Medlemsarrangementer herunder opvisning
 • Medlemsarrangementer herunder GymCamp
 • Bestilling og administration af tøj
 • Trænerpokal, ”hente hjem” og indgravering
 • Info om arrangementer (fx vinsmagning)
 • Vedligeholdelse af drejebøger 
Se hele beskrivelsen
Trænerrepræsentant i bestyrelsen
Catharina Kruhøffer Viekær
Præsentation
mail
Se hele beskrivelsen
Kimmie Lyppert
Præsentation
mail
Se hele beskrivelsen